ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების სკრინინგი

ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების სკრინინგი

პროტოკოლის სანახავად გთხოვთ მიჰყვეთ შესაბამის ბმულს:

დაბადებიდან 5 წლამდე ბავშვის ნეიროგანვითარებაზე ზედამხედველობა და სკრინინგი (პროტოკოლი)

კითხვარების და შემაჯამებელი ფურცლების სანახავად გთხოვთ მიჰყვეთ შესაბამის ბმულს: