ორგანიზაციული სტრუქტურა

წარმომადგენელი კოალიციაში:

ნანა ტატიშვილი

childneurology.ge

ქ. თბილისი
ა. ლაჭყეპიანის სახელობის ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაცია

წარმომადგენელი კოალიციაში:

სოფიო ტატიშვილი

ndc.ge

ქ. თბილისი
ნეიროგანვითარების ცენტრი

წარმომადგენელი კოალიციაში: 

ნინო ცინცაძე

portage.ge

ქ. თბილისი
საქართველოს პორტიჯის ასოციაცია

წარმომადგენელი კოალიციაში: 

ინგა ზარანდია

ქ. ბათუმი
აბილიტაციის და განვითარების ცენტრი

წარმომადგენელი კოალიციაში: 

ლიკა მხატვარი

ქ. ქუთაისი
ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის

წარმომადგენელი კოალიციაში:

რუსუდან ბოჭორიშვილი

firststep.ge

ქ. თბილისი
პირველი ნაბიჯი საქართველო

წარმომადგენელი კოალიციაში: მაია ხუნდაძე

gip-global.org

ქ. თბილისი
ფონდი „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“

წარმომადგენელი კოალიციაში: 

ანნა გაზაშვილი

cog.ge

ქ. თბილისი
საქართველოს ბავშვები

წარმომადგენელი კოალიციაში:

ნინო პაატაშვილი

gpida.ge

ქ. თელავი
საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია

წარმომადგენელი კოალიციაში:

თამარ ფოფხაძე

ქ. ფოთი
კოალიცია "სოციალური რეფორმებისათვის"

წარმომადგენელი კოალიციაში:

სოფია კასრაძე

inn.org.ge

ქ. თბილისი
ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი

წარმომადგენელი კოალიციაში:

მაია გაბუნია

ქ. თბილისი
ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია