ბროშურები

ბროშურა შეგიძლიათ დაბეჭდოთ და გაავრცელოთ

ჩამოსატვირთი ფაილი იხილეთ ქვემოთ
სახელმძღვანელო მშობლებისთვის ბუკლეტი.pdf
მშობლების უფლებები და პასუხისმგებლობები ბუკლეტი.pdf
ინფორმაცია ექიმებისთვის ბუკლეტი.pdf

ბროშურა შეგიძლიათ დაბეჭდოთ და გაავრცელოთ

ჩამოსატვირთი ფაილი იხილეთ ქვემოთ
განმავითარებელი თამაში ბუკლეტი.pdf

ბროშურა შეგიძლიათ დაბეჭდოთ და გაავრცელოთ

ჩამოსატვირთი ფაილი იხილეთ ქვემოთ
ინფორმაცია სოციალური მუშაკებისთვის ბუკლეტი.pdf

ბროშურა შეგიძლიათ დაბეჭდოთ და გაავრცელოთ

ჩამოსატვირთი ფაილი იხილეთ ქვემოთ
რუტინა როგორც ბავშის განვითარების შესაძლებლობა ბუკლეტი.pdf