ჩვენი სიახლეები

კოალიციის დამფუძნებელი წევრებისა და სამეთვალყურეო საბჭოს სამუშაო შეხვედრა
29. 09. 2020
კოალიციის დამფუძნებელი წევრებისა და სამეთვალყურეო საბჭოს სამუშაო შეხვედრა

23-24 ნოემბერს, ლოპოტაზე გაიმართა საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიციის დამფუძნებელი წევრებისა და სამეთვალყურეო საბჭოს სამუშაო შეხვედრა. მოწვეულ კონსულტანტთან ერთად მოხდა ორგანიზაციის მუშაობის შეფასება და სამომავლო სტრატეგიული გეგმების განსაზღვრა.