აღმოაჩინე, განავითარე, გააძლიერე!

აღმოაჩინე, განავითარე, გააძლიერე!

კოალიცია არის თანასწორუფლებიანობის პრინციპზე დაფუძნებული, ბავშვთა ადრეული განვითრების, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობაზე ორიენტირებული საქართველოში მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაერთიანება, რომლის მიზანია საქართველოში მცხოვრები ნებისმიერი ბავშვისთვის განვითარების სრული პოტენციალის მიღწევის ხელშეწყობა.