ორგანიზაციული სტრუქტურა

სქემა
ორგანიზაციული სტრუქტურა

ხელმძღვანელი, კონსულტაციის და თერაპიის ცენტრი - პირველი ნაბიჯი საქართველო

მმართველი კომიტეტის თავმჯდომარე
რუსუდან ბოჭორიშვილი

დამფუძნებელი, ნეიროფსიქოლოგი, თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა დეკანი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მმართველი კომიტეტის წევრი
თამარ გაგოშიძე

ხელმძღვანელი, ნეირომეცნიერების დეპატრამენტი, მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო

პრეზიდენტი, საქართველოს ბავშვთა, ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაცია

მმართველი კომიტეტის წევრი
ნანა ტატიშვილი

თავმჯდომარე, ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია

დირექტორი, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი 

მმართველი კომიტეტის წევრი
მაია გაბუნია

ხელმძღვანელი, საქართველოს პორტიჯის ასოციაცია

დირექტორი, ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მმართველი კომიტეტის წევრი
ნინო ცინცაძე

დირექტორი, აბილიტაციის და განვითარების ცენტრი

მმართველი კომიტეტის წევრი
ინგა ზარანდია

აღმასრულებელი დირექტორი, ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის

მმართველი კომიტეტის წევრი
ლიკა მხატვარი

წარმომადგენელი კოალიციაში:

ნანა ტატიშვილი

childneurology.ge

ქ. თბილისი
ა. ლაჭყეპიანის სახელობის ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაცია

წარმომადგენელი კოალიციაში:

სოფიო ტატიშვილი

ndc.ge

ქ. თბილისი
ნეიროგანვითარების ცენტრი

წარმომადგენელი კოალიციაში: 

ნინო ცინცაძე

portage.ge

ქ. თბილისი
საქართველოს პორტიჯის ასოციაცია

წარმომადგენელი კოალიციაში: 

ინგა ზარანდია

ქ. ბათუმი
აბილიტაციის და განვითარების ცენტრი

წარმომადგენელი კოალიციაში: 

ლიკა მხატვარი

ქ. ქუთაისი
ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის

წარმომადგენელი კოალიციაში:

რუსუდან ბოჭორიშვილი

firststep.ge

ქ. თბილისი
პირველი ნაბიჯი საქართველო

წარმომადგენელი კოალიციაში: მაია ხუნდაძე

gip-global.org

ქ. თბილისი
ფონდი „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“

წარმომადგენელი კოალიციაში: 

ანნა გაზაშვილი

cog.ge

ქ. თბილისი
საქართველოს ბავშვები

წარმომადგენელი კოალიციაში:

ნინო პაატაშვილი

gpida.ge

ქ. თელავი
საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია

წარმომადგენელი კოალიციაში:

თამარ ფოფხაძე

ქ. ფოთი
კოალიცია "სოციალური რეფორმებისათვის"

წარმომადგენელი კოალიციაში:

სოფია კასრაძე

inn.org.ge

ქ. თბილისი
ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი

მენეჯერი, კოალიცია ბავშვთა ადრეული განვითარებისთვის

ელ. ფოსტა: denolac@yahoo.com

მენეჯერი
დენოლა ჩხარტიშვილი

ადმინისტრატორი / ბუღალტერი, კოალიცია ბავშვთა ადრეული განვითარებისთვის

ელ. ფოსტა: laliko2405@yahoo.com

ადმინისტრატორი / ბუღალტერი
ლალი სვიმონიშვილი

თამარ გაგოშიძე, ნეიროფსიქოლოგი

რუსუდან ბოჭორიშვილი, ფსიქოლოგი

ნინო ცინცაძე, ენისა და მეტყველების ექსპერტი

თამარ ნოზაძე, ოკუპაციური თერაპევტი

თამარ მიქიაშვილი, ფსიქოლოგი

სალომე ბარბაქაძე, ოკუპაციური თერაპევტი

ლიკა მხატვარი, ფსიქოლოგი

ინგა ზარანდია, ფსიქოლოგი

თამარ გაგოშიძე; რუსუდან ბოჭორიშვილი; ნინო ცინცაძე; თამარ ნოზაძე; თამარ მიქიაშვილი; სალომე ბარბაქაძე; ლიკა მხატვარი; ინგა ზარანდია;
პროგრამული და პროფესიული განვითარების გუნდი

დირექტორი, ორგანიზაცია "საქართველოს ბავშვები"

მმართველი კომიტეტის წევრი
ანნა გაზაშვილი

წარმომადგენელი კოალიციაში:

მაია შიშნიაშვილი

ქ. გურჯაანი
ორგანიზაცია "ხელი ხელს"

პროგრამის ეროვნული მჩეველი, SOS ბავშვთა სოფელი საქართველო

მმართველი კომიტეტის წევრი
ნინო ჭითანავა

წარმომადგენელი კოალიციაში:

ნინო ჭითანავა

sos-childrensvillages.ge

ქ. თბილისი
SOS ბავშვთა სოფელი საქართველო

წარმომადგენელი კოალიციაში:

თამარ გაგოშიძე

ქ. თბილისი
თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი

წარმომადგენელი კოალიციაში:

თამარ მიქიაშვილი

mhc.ge

ქ. თბილისი
მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი

ლოჯისტიკის მენეჯერი, კოალიცია ბავშვთა ადრეული განვითარებისთვის

ელ. ფოსტა: mikashavidzeana@gmail.com

ლოჯისტიკის მენეჯერი
ანა მიქაშავიძე

წარმომადგენელი კოალიციაში:

მაია გაბუნია

ქ. თბილისი
ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია