ორგანიზაციული სტრუქტურა

წარმომადგენელი კოალიციაში:

მაია შიშნიაშვილი

ქ. გურჯაანი
ორგანიზაცია "ხელი ხელს"

წარმომადგენელი კოალიციაში:

ნინო ჭითანავა

sos-childrensvillages.ge

ქ. თბილისი
SOS ბავშვთა სოფელი საქართველო

წარმომადგენელი კოალიციაში:

თამარ გაგოშიძე

ქ. თბილისი
თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი

წარმომადგენელი კოალიციაში:

თამარ მიქიაშვილი

mhc.ge

ქ. თბილისი
მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი