ორგანიზაციული სტრუქტურა

თამარ გაგოშიძე, ნეიროფსიქოლოგი

რუსუდან ბოჭორიშვილი, ფსიქოლოგი

ნინო ცინცაძე, ენისა და მეტყველების ექსპერტი

თამარ ნოზაძე, ოკუპაციური თერაპევტი

თამარ მიქიაშვილი, ფსიქოლოგი

სალომე ბარბაქაძე, ოკუპაციური თერაპევტი

ლიკა მხატვარი, ფსიქოლოგი

ინგა ზარანდია, ფსიქოლოგი

თამარ გაგოშიძე; რუსუდან ბოჭორიშვილი; ნინო ცინცაძე; თამარ ნოზაძე; თამარ მიქიაშვილი; სალომე ბარბაქაძე; ლიკა მხატვარი; ინგა ზარანდია;
პროგრამული და პროფესიული განვითარების გუნდი