ორგანიზაციული სტრუქტურა

ხელმძღვანელი, კონსულტაციის და თერაპიის ცენტრი - პირველი ნაბიჯი საქართველო

მმართველი კომიტეტის თავმჯდომარე
რუსუდან ბოჭორიშვილი

დამფუძნებელი, ნეიროფსიქოლოგი, თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა დეკანი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მმართველი კომიტეტის წევრი
თამარ გაგოშიძე

ხელმძღვანელი, ნეირომეცნიერების დეპატრამენტი, მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო

პრეზიდენტი, საქართველოს ბავშვთა, ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაცია

მმართველი კომიტეტის წევრი
ნანა ტატიშვილი

თავმჯდომარე, ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია

დირექტორი, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი 

მმართველი კომიტეტის წევრი
მაია გაბუნია

ხელმძღვანელი, საქართველოს პორტიჯის ასოციაცია

დირექტორი, ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მმართველი კომიტეტის წევრი
ნინო ცინცაძე

დირექტორი, აბილიტაციის და განვითარების ცენტრი

მმართველი კომიტეტის წევრი
ინგა ზარანდია

აღმასრულებელი დირექტორი, ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის

მმართველი კომიტეტის წევრი
ლიკა მხატვარი

დირექტორი, ორგანიზაცია "საქართველოს ბავშვები"

მმართველი კომიტეტის წევრი
ანნა გაზაშვილი

პროგრამის ეროვნული მჩეველი, SOS ბავშვთა სოფელი საქართველო

მმართველი კომიტეტის წევრი
ნინო ჭითანავა