ჩვენი სიახლეები

კოალიციის საერთო კრების შეხვედრა
30. 11. 2021
კოალიციის საერთო კრების შეხვედრა

2021 წლის 5-6 ნოემბერს, ლიკანში გაიმართა „კოალიცია ბავშვთა ადრეული განვითარებისთვის“ საერთო კრების შეხვედრა. კრებაზე შეჯამებულ იქნა კოალიციის ფარგლებში 2021 წლის განმავლობაში ჩატარებული აქტივობები. ამასთან,  ასოცირებულ წევრებად მიღებულ იქნა ორი ახალი ორგანიზაცია: საზოგადოება „ბილიკი“ და “სანნი  ქიდსი" - ქართულ-ავსტრიული ბავშვთა და მოზარდთა ნეიოროფსიქიატრიული ცენტრი.