ჩვენი სიახლეები

წლის შემაჯამებელი შეხვედრა
25. 09. 2020
წლის შემაჯამებელი შეხვედრა

მიმდინარეობს საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიციის წლის შემაჯამებელი შეხვედრა. შეხვედრაზე განხილულ იქნა 2019 წელს განხორციელებული აქტივობები და დაისახა მომავალი წლის სამუშაო პრიორიტეტები. გასულ წელს დიდი ყურადღება დაეთმო ადრეული ინტერვენციის ხარისხის ამაღლებას და სერვისის ხელმისაწვდომობის გაზრდას. 2020 წლიდან იგეგმება მუნიციპალიტეტებთან აქტიური თანამშრომლება.