ვაკანსია

17.06.2021
საზოგადოება "ბილიკი" აცხადებს ვაკანსიას ადრეული განვითარების სპეციალისტის პოზიციაზე

ადგილმდებარეობა: გორი, ხაშური, კასპი, ქარელი.

სავალდებულო საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • უმაღლესი განათლება, სპეციალური პედაგოგი, ფსიქოლოგი, მეტყველების თერაპევტი ან ოკუპაციური თერაპევტი
 • ადრეული განვითარების სპეციალისტის სერტიფიკატი
 • ბავშვებთან მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება

ძირითადი მოვალეობები

 • ბავშვის შეფასება და შეფასების დასკვნის მშობლებისთვის გაცნობა. შეფასების შედეგად გამოვლენილი არსებული უნარების გაძლიერებისა და საჭიროებების განვითარების მიზნით, ბავშვის მშობელთან/ძირითად მომვლელთან ერთად, ბავშვისა და ოჯახის ინდივიდუალური ჩარევის გეგმის შემუშავება
 • ბავშვისა და ოჯახის ინდივიდუალური ჩარევის გეგმის განხორციელება ბავშვის მშობელთან/ძირითად მომვლელთან ერთად, გეგმის განხორციელებისთვის საჭირო რეკომენდაციების შემუშავება და მშობლებისთვის გაცნობა, მშობლის/ძირითადი მომვლელისთვის ბავშვთან მუშაობის ტექნიკების/მეთოდების სწავლება
 • შემთხვევის მართვის პროცესში მონაწილეობა და შემთხვევის მენეჯერის ფუნქციის შესრულება, მომსახურების უწყვეტობის უზრუნველყოფა შემთხვევის მართვის სახელმძღვანელოს მიხედვით
 • ბავშვის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩართვის ხელშეწყობა, ადაპტაციის ეტაპზე ბავშვის მხარდაჭერა, პედაგოგების კონსულტირება
 • ბავშვის პირადი საქმის წარმოება
 • საორგანიზაციო საქმიანობის განხორციელება
 • ანგარიშის წარდგენა პროგრამით დადგენილ ვადებში
 • ბავშვის უფლებების ადვოკატირება
 • სუბორდინაცია და ანგარიშგება: პროგრამის მენეჯერთან და ორგანიზაციის დირექტორთან

ადრეული განვითარების სპეციალისტები მუშაობისას იხელმძღვანელებენ ორგანიზაციაში არსებული მეთოდოლოგიით.

მოთხოვნები

 • ბავშვებთან ინდივიდუალური თუ ჯგუფური მუშაობის გამოცდილება
 • ბავშვებთან ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის მიხედვით მუშაობა
 • მშობლებთან ინტერვიუს ჩატარების გამოცდილება
 • ინკლუზიური განათლების ძირითადი პრინციპების ცოდნა
 • პროფესიული განვითარების სურვილი
 • მიღწევის მაღალი მოტივაცია
 • შრომისმოყვარეობა
 • ენერგიულობა
 • კომუნიკაბელურობა
 • გუნდური მუშაობის პრინციპი
 • ლიდერული უნარ-ჩვევები
 • დროის კარგი მენეჯმენტი

გთხოვთ, თქვენი რეზიუმე/CV გააგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: societybiliki@gmail.com და "subject"-ში მიუთითეთ "ადრეული განვითარების სპეციალისტის ვაკანსია".

აპლიკაციის ჩაბარების ბოლო ვადაა 2021 წლის 30 ივნისი

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დარეკოთ 0370 27 54 10

.