სახელმძღვანელოები

თემატური მიმართულებები ადრეული განათლების დაწესებულებებში

პრაქტიკული სახელმძღვანელო ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების აღმზრდელ-პედაგოგებისათვის
 
ჩამოსატვირთი ფაილი იხილეთ ქვემოთ

თემატური მიმართულებები ადრეული განათლების დაწესებულებებში.pdf

სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა სკოლაში ტრანზიციის ხელშეწყობა

დამხმარე სახელმძღვანელო
 
ჩამოსატვირთი ფაილი იხილეთ ქვემოთ
სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა სკოლაში ტრანზიცია, სახელმძღვანელო, 2018.pdf

ბავშვებისთვის სოციალური რეაბილიტაციის მომსახურებების დისტანციურად მიწოდება-მიღების კონცეპტუალური ჩარჩო და პრაქტიკული გზამკვლევიჩამოსატვირთი ფაილი იხილეთ ქვემოთ
დისტანციური მომსახურების პრაქტიკული გზამკვლევი.pdf

ადრეული ბავშვობა და ტრანზიცია სკოლაში

გზამკვლევი ტრანზიციის პროცესში ჩართული სპეციალისტებისათვის და ოჯახებისთვის
 
ჩამოსატვირთი ფაილი იხილეთ ქვემოთ

ბულინგის პრევენცია ადრეული ასაკიდან

სახელმძღვანელო ადრეული განათლების სპეციალისტებისთვის


ჩამოსატვირთი ფაილი იხილეთ ქვემოთ
ბულინგის პრევენცია ადრეული ასაკიდან.pdf
Part 3 - An Early Start for Your Child with Autism.pdf
Part 4 - An Early Start for Your Child with Autism.pdf
Part 2- An Early Start for Your Child with Autism.pdf
Part 1 - An Early Start for Your Child with Autism.pdf
Part 7 (Appendix) - An Early Start for Your Child with Autism.pdf
Part 5 - An Early Start for Your Child with Autism.pdf
Part 6 - An Early Start for Your Child with Autism.pdf